Jak rozwijać kompetencje analityczne?

Pojęcie "analiza danych" spowszedniało i nie jest już tylko domeną wielkich koncernów. Narzędzia analityczne stały się bardziej dostępne dla sektora MŚP, a nawet znajdują zastosowanie w celach prywatnych. Analizujemy wszyscy i wszystko. Przepływ informacji oraz dostęp do wielu towarów i usług za pośrednictwem internetu zmusza nas w firmach do analizowania...