Jak rozwijać kompetencje analityczne?

kompetencje analityczne

Pojęcie „analiza danych” spowszedniało i nie jest już tylko domeną wielkich koncernów. Narzędzia analityczne stały się bardziej dostępne dla sektora MŚP, a nawet znajdują zastosowanie w celach prywatnych. Analizujemy wszyscy i wszystko. Przepływ informacji oraz dostęp do wielu towarów i usług za pośrednictwem internetu zmusza nas w firmach do analizowania cen konkurencji czy zmieniającego się potencjału rynku.

W domowym zaciszu coraz częściej porównujemy choćby ceny jedzenia, wydatki czy oferty kredytów mieszkaniowych. Celem analizy danych jest wnioskowanie, a ten proces ma się zakończyć podjęciem korzystnej decyzji – biznesowej lub prywatnej. Najczęściej kompetencje analityczne wiążą się z dwiema grupami umiejętności.

 1. Z umiejętnościami ekonomiczno-matematyczno-logicznymi, zwanymi często ogólnie umiejętnościami analitycznymi
 2. Posługiwaniem się narzędziami analitycznymi

Bardzo trudno o efektywne przeprowadzanie analiz bez znajomości narzędzi, mając nawet najlepiej rozwinięte umiejętności analityczne. Z drugiej strony trudno mówić o rzetelnie przeprowadzonej analizie znając same narzędzia bez merytorycznej wiedzy z zakresu analizy danych. Do tego dochodzi oczywiście znajomość zagadnienia, które analizujemy, jednak bardzo często bez względu na obszar, którym się zajmujemy, narzędzia i podstawowe metody są wspólne.

Warto pamiętać, że obie te grupy umiejętności znajdują czołowe miejsca w wymaganiach w ogłoszeniach o pracę. Co zatem kryje się pod tymi pojęciami? Poniżej kilka przykładów na bazie naszej wieloletniej praktyki i obserwacji rynku oraz rozmów z naszymi klientami. Należy jednak pamiętać, że tak jak stanowisko „Analityk”, może mieć wiele znaczeń, tak i zakres potencjalnych kompetencji jest bardzo szeroki. Skupiliśmy się na tych najbardziej powszechnych, wręcz wspólnym mianowniku.

Umiejętności analityczne – czym są?

Pod tym hasłem kryje się najczęściej praktyczna znajomość podstawowym prawidłowości ekonomicznych, matematycznych, czy statystycznych takich jak:

 • Umiejętność pozyskiwania danych dobrej jakości,
 • Umiejętności weryfikowania poprawności wyników i jakości danych,
 • Analiza zmian zjawisk w czasie zjawisk, jak np. dynamiki, zmian procentowych,
 • Znajomość pojęć związanych z zyskownością i rozróżnianie subtelnych, choć kluczowych różnic między nimi, jak np. dochód a przychód, marża a narzut itd.,
 • Umiejętność prognozowania zjawisk oraz szacowania,
 • Umiejętność sporządzania symulacji i analizy scenariuszowej,
 • Odpowiednie używanie różnych miar statystycznych w uzasadnionych sytuacjach,
 • Identyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych,
 • Trafna wizualizacja danych,
 • Odporność na manipulacje danymi.

Kompetencje analityczne – jak wykorzystywać narzędzia?

Wymagania pracodawców w zakresie narzędzi są często dość jasno sprecyzowane jeśli chodzi o nazwy programów czy środowisk. Poziom zaawansowania jest często owiany tajemnicą, dlatego poniżej znajdują się najczęściej używane programy, narzędzia, funkcje czy języki, których znajomość zdecydowanie pomaga na stanowiskach związanych z analizą danych.

 • Sprawne używanie arkuszy kalkulacyjnych, funkcji i narzędzi (MS Excel, Google Sheets, Numbers)
  • Funkcje podstawowe jak Suma, Średnia itd.,
  • Świadome adresowanie względne i bezwzględne (B4, $B$4 itd.),
  • Tabele przestawne,
  • Wyszukaj.Pionowo,
  • Funkcje warunkowe (Jeżeli, Suma.Warunków, Średnia.Warunków itd.),
  • Funkcje tekstowe (Fragment.Tekstu, Lewy, Prawy),
  • Formatowanie warunkowe,
  • Tworzenie wykresów,
 • Podstawy języka programowania:
  • SQL (import danych z baz (SELECT i inne podstawowe operatory),
  • VBA (stworzenie własnej funkcji, choćby w zakresie edytowania kodu),
  • DAX (funkcje i miary w PowerQuery, PowerPivot, PowerBI),
  • R,
  • Python

Na rynku pracy od kilku lat trwa dobry czas dla osób szukających pracy w obszarze analizy danych. Z nami rozszerzysz swoje kompetencje analityczne z obu powyższych grup w wielu zakresach. Młodszy Analityk to szkolenie odpowiednie dla osób, które rozpoczynają swoją pracę w tym zakresie lub potrzebują usystematyzowanie wiedzy i ewentualnych braków. Dalszym etapem są szkolenia Analityk Produkcji i Sprzedaży, Analityk Inwestycyjny, Analiza Sprawozdań Finansowych, Modelowanie finansowe rozszerzające specjalistyczne kompetencje. To kursy, przekazujące zagadnienia przydatne zarówno na użytek profesjonalny jak i w zakresie prywatnych inwestycji.