Scroll to top

Analityk produkcji i sprzedaży (online)

Teraz kurs Analityk produkcji i sprzedaży jest dostępny także w wersji online!

Celem kursu jest przekazanie wiedzy przydatnej w pracy osób zajmujących się analizą i planowaniem produkcji oraz sprzedaży. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej – uczestnicy pracują na rzeczywistych danych i mierzą się z realnymi problemami spotykanymi w firmach.

Teoria prezentowana jest w minimalnym zakresie niezbędnym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Nacisk położony jest na rozwiązywanie złożonych, nieszablonowych, rozbudowanych przykładów. Kurs ma na celu przygotowanie do rozwiązywania zaawansowanych zadań w pracy analityka produkcji i sprzedaży. Duża część kursu opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów spotykanych w pracy analityków.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, zajmujących się doradztwem biznesowym, analizą danych produkcyjnych i sprzedażowych dla wielu firm. Cały kurs to prawie 16 godz. materiału video i wiele praktycznych case study.

Jeśli interesuje Państwa szkolenie stacjonarne, więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

Czy na kursie online jest realizowany ten sam materiał co na kursie stacjonarnym?

Tak, materiał przekazywany na kursie online odpowiada w 100% temu, który realizujemy na kursie stacjonarnym. Co więcej, w lekcjach video można uczestniczyć wielokrotnie utrwalając tym samym materiał. Materiał kursu online został wzbogacony także o dodatkowe przykłady.

Na jak długo otrzymam dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie zamieszczone są materiały video?

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy na 3 miesiące od momentu opłacenia kursu. W tym czasie ma się nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów.

Co mogę zrobić, jeśli mimo materiałów video nie zrozumiem części materiału?

W ramach kursu, każdemu uczestnikowi przysługuje 1 godzina konsultacji mailowych, gdzie można wyjaśnić swoje wątpliwości. Materiały video są przygotowane bardzo starannie, więc dla większości uczestników opcja ta nie jest konieczna.

Jak wygląda egzamin kończący szkolenie?

Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test trzeba odpowiedzieć poprawnie co najmniej na 11 pytań. Nie ma punktów ujemnych.

Ile razy mogę przystąpić do egzaminu sprawdzającego moją wiedzę?

Do testu można przystąpić dwa razy.

Co jeśli mimo dwóch prób nie uda mi się zaliczyć egzaminu?

Za dodatkową opłatą (100 zł), można ponownie zdawać test.

Program zajęć

 • tworzenie optymalnego układu danych w arkuszach kalkulacyjnych,

 • przygotowanie danych wejściowych do dalszej analizy,

 • eksploracja danych historycznych,

 • analiza dynamiki procesów,

 • analiza marży oraz systemów rabatowania,

 • ocena rentowności kanałów sprzedaży,

 • identyfikacja trendów, sezonowości i cykliczności,

 • metody prognozowania,

 • ustalanie planów na bazie bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy,

 • miary dokładności planowania,

 • symulacje i komputerowa optymalizacja procesów biznesowych,

 • wpływ otoczenia mikro- i makroekonomicznego,

 • analiza i miary koncentracji rynku,

 • kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – identyfikacja, wdrożenie i wyliczanie,

 • tworzenie kokpitów menedżerskich (dashboardów),

 • tworzenie przejrzystych raportów,

 • automatyzacja raportowania w MS Excel (z użyciem makr oraz bez),

 • tworzenie własnych funkcji oraz makr z wykorzystaniem VBA,

 • tworzenie własnego dodatku MS Excel do analizy KPI,

 • podstawy języka SQL (import z hurtowni danych, sortowanie, grupowanie),

 • prawie 16 godz. materiału video (dostęp na 3 miesiące),

 • arkusze kalkulacyjne do ćwiczeń,

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

 • 1 godz. indywidualnych konsultacji mailowych,

 • dostęp do egzaminu online (możliwość dwukrotnego podejścia w cenie kursu),

 • certyfikat ukończenia kursu (w przypadku zaliczenia testu online),

Ważne informacje

Zapisując się na szkolenie online uczestnicy uzyskują dostęp do platformy, gdzie zamieszczone są materiały video oraz arkusze kalkulacyjne do ćwiczeń. Każdy uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz dostęp do testu online.

Łączny czas trwania materiałów video to prawie 16 godzin i odpowiadają one w 100% materiałowi realizowanemu podczas szkolenia stacjonarnego.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu online każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie i zaliczenie kursu.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online).

Za dodatkową opłatą można zamówić materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji papierowej.

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu online

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Zamawiam materiały szkoleniowe w wersji papierowej (dopłata 50 zł, łącznie z wysyłką)
TAKNIE

W przypadku pozytywnego rozwiązania egzaminu kończącego kurs chcę otrzymać certyfikat w wersji fizycznej (dopłata 30 zł, łącznie z wysyłką)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Makra i programowanie VBA

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży