Scroll to top

Analityk produkcji i sprzedaży

Analityk produkcji i sprzedaży

Celem kursu jest przekazanie wiedzy przydatnej w pracy osób zajmujących się analizą i planowaniem produkcji oraz sprzedaży. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej – uczestnicy pracują na rzeczywistych danych i mierzą się z realnymi problemami spotykanymi w firmach.

Teoria prezentowana jest w minimalnym zakresie niezbędnym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Nacisk położony jest na rozwiązywanie złożonych, nieszablonowych, rozbudowanych przykładów. Kurs ma na celu przygotowanie do rozwiązywania zaawansowanych zadań w pracy analityka produkcji i sprzedaży. Duża część kursu opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów spotykanych w pracy analityków.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, zajmujących się doradztwem biznesowym, analizą danych produkcyjnych i sprzedażowych dla wielu firm.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 oraz 26-27 października 2020 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia w formie online, więcej szczegółów można znaleźć tutaj. Materiał szkolenia online odpowiada w 100% temu ze szkolenia stacjonarnego.

Program zajęć

 • Tworzenie optymalnego układu danych w arkuszach kalkulacyjnych

 • Przygotowanie danych wejściowych do dalszej analizy

 • Eksploracja danych historycznych

 • Analiza dynamiki procesów

 • Analiza marży oraz systemów rabatowania

 • Ocena rentowności kanałów sprzedaży

 • Identyfikacja trendów, sezonowości i cykliczności

 • Metody prognozowania

 • Ustalanie planów na bazie bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy

 • Miary dokładności planowania

 • Symulacje i komputerowa optymalizacja procesów biznesowych

 • Wpływ otoczenia mikro- i makroekonomicznego

 • Analiza rynku

 • Miary koncentracji rynku

 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – identyfikacja, wdrożenie i wyliczanie

 • Tworzenie kokpitów menedżerskich (dashboardów)

 • Tworzenie przejrzystych raportów

 • Automatyzacja raportowania w MS Excel (z użyciem makr oraz bez)

 • Tworzenie własnych funkcji oraz makr z wykorzystaniem VBA

 • Tworzenie własnego dodatku MS Excel do analizy KPI

 • Podstawy języka SQL (import z hurtowni danych, sortowanie, grupowanie)

Ważne informacje

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie kursu.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy pracy na dużych zbiorach danych oraz MS Excel, a także zagadnienia związane z oceną efektywności, czyli materiał omawiany na szkoleniu Młodszy analityk.

Czas trwania kursu:
32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa. Szczegółowy cennik poniżej. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online

Zarezerwuj swoje miejsce na szkolenie

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Na szkoleniu będę pracował na własnym komputerze (z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Makra i programowanie VBA

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży