Scroll to top

Analiza sprawozdań finansowych

Analiza sprawozdań finansowych

Warsztaty z analizy sprawozdań finansowych przeznaczone są dla osób pragnących sprawnie odczytywać kluczowe informacje ze sprawozdań finansowych oraz oceniać kondycję i perspektywy finansowe przedsiębiorstw. Wiedza przekazywana na zajęciach jest niezbędna w pracy analityków banków, domów maklerskich i firm konsultingowych zajmujących się oceną finansową firm. Warsztaty są również świetną formą zdobycia praktycznej wiedzy dla osób zajmujących się wewnętrzną analizą finansową przedsiębiorstw.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w takcie zajęć analizujemy przypadki prawdziwych firm i działamy na rzeczywistych dokumentach finansowych. Kursanci aktywnie uczestniczą w zajęciach, analizują dane finansowe i dzielą się swoimi spostrzeżeniami z prowadzącym i resztą grupy. Na zajęciach nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się analizą finansową spółek w funduszu inwestycyjnym.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 października 2020 roku (2 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Program zajęć

 • podstawowe zasady analizy sprawozdań finansowych,

 • konstrukcja sprawozdań finansowych wg. standardów Polskich, MSR/MSSF oraz GAAP,

 • analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,

 • źródła kapitału w firmie (emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing),

 • zmiany wykazywania leasingu w sprawozdaniach finansowych (MSSF 16),

 • wybrane zdarzenia i ich wpływ na sprawozdanie (fuzje i przejęcia, prace badawcze i rozwojowe, amortyzacja itp.),

 • kapitał obrotowy netto i niegotówkowy kapitał pracujący,

 • nieodpłatne i komercyjne źródła danych, z kluczowymi danymi finansowymi,

 • case study - analiza wybranych sprawozdań finansowych i ocena kondycji spółek,

 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, obrotowości, rentowności, zadłużenia oraz rynkowe),

 • bankructwa firm i manipulacje sprawozdań finansowych - na co zwrócić uwagę,

 • kalkulacja kosztu kapitału w firmie oraz ekonomicznej wartości dodanej (EVA),

 • zapotrzebowanie na kapitał w firmie (równanie AFN, optymalna struktura finansowania),

 • polityka dywidendy, wykupy akcji i dopłaty do kapitału,

 • kluczowe wskaźniki finansowe dla danych branż/sektorów,

 • case study - analiza wybranych sprawozdań finansowych - praca samodzielna uczestników szkolenia,

Ważne informacje

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia kursu z analizy sprawozdań finansowych.

Kurs przeznaczony jest dla osób, którzy znają podstawy: zagadnień związanych z analizą finansową przedsiębiorstw oraz MS Excel.

Czas trwania kursu:
16 godzin zegarowych (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa. Szczegółowy cennik poniżej. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online

Zarezerwuj swoje miejsce na szkolenie

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Na szkoleniu będę pracował na własnym komputerze (z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Modelowanie finansowe

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży