Scroll to top

Młodszy analityk (online)

Kurs Młodszego Analityka to przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej w pracy analityków i osób pracujących na dużych bazach danych. Na kursie przekazywana jest wiedza, która jest przydatna dla osób znajdujących zatrudnienie w działach analiz, działach sprzedaży, firmach produkcyjnych, instytucjach finansowych, czy dużych firmach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz optymalizacji decyzji produkcyjnych/sprzedażowych.

Nacisk położony jest na wiedzę praktyczną, a teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Na kursie uczestnik uczy się na danych realnych, tak aby prowadzone zajęcia jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Duża część kursu opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów spotykanych w firmach.

Zajęcia zostały przygotowane przez doświadczonych specjalistów o praktycznym, unikalnym doświadczeniu w dziedzinie analizy danych (w tym w zakresie rynków finansowych, danych produkcyjnych i sprzedażowych). Cały kurs to ponad 14 godz. materiału video i wiele praktycznych case study.

Jeśli interesuje Państwa szkolenie stacjonarne, więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Zaufali nam:

Najczęściej zadawane pytania

Czy na kursie online jest realizowany ten sam materiał co na kursie stacjonarnym?

Tak, materiał przekazywany na kursie online odpowiada w 100% temu, który realizujemy na kursie stacjonarnym. Co więcej, w lekcjach video można uczestniczyć wielokrotnie utrwalając tym samym materiał. Materiał kursu online został wzbogacony także o dodatkowe przykłady.

Na jak długo otrzymam dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie zamieszczone są materiały video?

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy na 3 miesiące od momentu opłacenia kursu. W tym czasie ma się nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów.

Co mogę zrobić jeśli, mimo materiałów video nie zrozumiem części materiału?

W ramach kursu, każdemu uczestnikowi przysługuje 1 godzina konsultacji mailowych, gdzie można wyjaśnić swoje wątpliwości. Materiały video są przygotowane bardzo staranie, więc dla większości uczestników opcja ta nie jest konieczna.

Jak wygląda egzamin kończący szkolenie?

Egzamin składa się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test trzeba odpowiedzieć poprawnie co najmniej na 11 pytań. Nie ma punktów ujemnych.

Ile razy mogę przystąpić do egzaminu sprawdzającego moją wiedzę?

Do testu można przystąpić dwa razy.

Co jeśli mimo dwóch prób nie uda mi się zaliczyć egzaminu?

Za dodatkową dopłatą (100 zł), można ponownie zdawać test.

Program zajęć

 • źródła danych i sposoby sprawdzania ich wiarygodności,

 • podstawowe narzędzia potrzebne w pracy każdego analityka,

 • kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) stosowane w finansach, produkcji czy logistyce,

 • dobre praktyki wizualizacji danych oraz wykrywanie manipulacji w prezentacji danych,

 • popularne błędy analityczne i manipulacje danymi,

 • konwersja danych tekstowych (CSV) oraz porządkowanie danych,

 • analiza danych w tabeli przestawnej,

 • ściągnięcie cen zakupu oraz rozróżnienie marży i narzutu,

 • narzędzia filtrujące w dashboardzie i alternatywa dla tabel przestawnych,

 • wprowadzenie do makr i języka VBA,

 • alternatywa dla funkcji "Wyszukaj.Pionowo" i adresowanie pośrednie.

 • dlaczego pieniądz zmienia swoją wartość w czasie,

 • wartość bieżąca i przyszła pieniądza,

 • rodzaje stóp procentowych (nominalna, realna, efektywna, dyskonta itp.),

 • obliczanie bieżącej i przyszłej wartości strumieni pieniężnych (annuitety, tworzenie planu emerytalnego),

 • praktyczne zastosowanie funkcji NPER, RATE oraz renty wieczystej,

 • tworzenie harmonogramu spłaty kredytu (zobowiązania ze stałą i malejącą ratą),

 • inne rodzaje kredytów (walutowe, górny pułap oprocentowania itp.),

 • metody oceny projektów gospodarczych (NPV, IRR, MIRR, PI, PP, DPP),

 • obliczenie stopy zwrotu z inwestycji na rynku nieruchomości,

 • praktyczne zastosowanie funkcji XNPV i XIRR,

 • symulacje komputerowe z zastosowanie metody Monte Carlo - praktyczne case study.

 • ponad 14 godz. materiału video (dostęp na 3 miesiące),

 • arkusze kalkulacyjne do ćwiczeń,

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

 • 1 godz. indywidualnych konsultacji mailowych,

 • dostęp do egzaminu online (możliwość dwukrotnego podejścia w cenie kursu),

 • certyfikat ukończenia kursu (w przypadku zaliczenia testu online),

Na szkoleniu uczestnicy, poza wiedzą merytoryczną i analizą konkretnych przypadków, poznają następujące funkcjonalności programu MS Excel:

 • funkcje logiczne,

 • funkcje finansowe,

 • narzędzia analizy warunkowej: „Tabela danych” oraz „Szukaj wyniku”,

 • dodatek Solver,

 • funkcje: „Wyszukaj.pionowo”, „Indeks” oraz „Podaj.pozycję”,

 • nagrywanie makr oraz podstawy edycji kodu VBA,

 • tabele oraz wykresy przestawne,

 • narzędzie „Formatowanie warunkowe”,

 • ochrona danych,

 • narzędzie „Poprawność danych”,

Ważne informacje

Zapisując się na szkolenie online uczestnicy uzyskują dostęp do platformy, gdzie zamieszczone są materiały video oraz arkusze kalkulacyjne do ćwiczeń. Każdy uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz dostęp do testu online.

Łączny czas trwania materiałów video to ponad 14 godzin i odpowiadają one w 100% materiałowi realizowanemu podczas szkolenia stacjonarnego.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu online każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie i zaliczenie kursu.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Za dodatkową dopłatą można zamówić materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji papierowej.

Przekonaj się sam jak wygląda szkolenie. Kliknij w filmy poniżej i dowiedź się jak policzyć harmonogram spłaty kredytu oraz wykonać analizę wrażliwości w MS Excel.

Zobacz fragment szkolenia.

Zobacz fragment szkolenia.

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu online

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Zamawiam materiały szkoleniowe w wersji papierowej (dopłata 50 zł, łącznie z wysyłką)
TAKNIE

W przypadku pozytywnego rozwiązania egzaminu kończącego kurs chcę otrzymać certyfikat w wersji fizycznej (dopłata 30 zł, łącznie z wysyłką)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Modelowanie finansowe

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży