Scroll to top

Modelowanie finansowe (online)

Teraz kurs Modelowanie finansowe jest dostępny także w wersji online!

Kurs jest skierowany dla osób chcących nauczyć się budować modele finansowe od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, a nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

Kurs jest przeprowadzany we współpracy z firmą Maklers. Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym. Cały kurs to prawie 25 godz. materiału video i wiele praktycznych case study.

Jeśli interesuje Państwa szkolenie stacjonarne, więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

Czy na kursie online jest realizowany ten sam materiał co na kursie stacjonarnym?

Tak, materiał przekazywany na kursie online odpowiada w 100% temu, który realizujemy na kursie stacjonarnym. Co więcej, w lekcjach video można uczestniczyć wielokrotnie utrwalając tym samym materiał. Materiał kursu online został wzbogacony także o dodatkowe przykłady.

Na jak długo otrzymam dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie zamieszczone są materiały video?

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy na 3 miesiące od momentu opłacenia kursu. W tym czasie ma się nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów.

Co mogę zrobić, jeśli mimo materiałów video nie zrozumiem części materiału?

W ramach kursu, każdemu uczestnikowi przysługuje 1 godzina konsultacji mailowych, gdzie można wyjaśnić swoje wątpliwości. Materiały video są przygotowane bardzo starannie, więc dla większości uczestników opcja ta nie jest konieczna.

Jak wygląda egzamin kończący szkolenie?

Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test trzeba odpowiedzieć poprawnie co najmniej na 11 pytań. Nie ma punktów ujemnych.

Ile razy mogę przystąpić do egzaminu sprawdzającego moją wiedzę?

Do testu można przystąpić dwa razy.

Co jeśli mimo dwóch prób nie uda mi się zaliczyć egzaminu?

Za dodatkową opłatą (100 zł), można ponownie zdawać test.

Program zajęć

 • wstęp do modelowania finansowego,

 • proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,

 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,

 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,

 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),

 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),

 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej,

 • konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP, zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),

 • źródła finansowania spółki (kapitał własny, kredyt, obligacje, leasing, mezzanine),

 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie.

 • jaki jest cel naszego modelowania? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),

 • analiza rynku oraz modelowanie przychodów ze sprzedaży (metody ilościowe i jakościowe),

 • regresja liniowa, wykładnicza, potęgowa, metoda monte carlo - praktyczne case study,

 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,

 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,

 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,

 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,

 • przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych, modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,

 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,

 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów.

 • co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),

 • modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),

 • modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe,

 • beta ilościowa, adjusted beta, bottom-up beta oraz beta sektorowa,

 • wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),

 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,

 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,

 • podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.

 • prawie 25 godz. materiału video (dostęp na 3 miesiące),

 • arkusze kalkulacyjne do ćwiczeń,

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

 • 1 godz. indywidualnych konsultacji mailowych,

 • dostęp do egzaminu online (możliwość dwukrotnego podejścia w cenie kursu),

 • certyfikat ukończenia kursu (w przypadku zaliczenia testu online),

Ważne informacje

Zapisując się na szkolenie online uczestnicy uzyskują dostęp do platformy, gdzie zamieszczone są materiały video oraz arkusze kalkulacyjne do ćwiczeń. Każdy uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz dostęp do testu online.

Łączny czas trwania materiałów video to prawie 25 godzin i odpowiadają one w 100% materiałowi realizowanemu podczas szkolenia stacjonarnego.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu online każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie i zaliczenie kursu.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online).

Za dodatkową opłatą można zamówić materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji papierowej.

Przekonaj się sam jak wygląda szkolenie. Kliknij w filmy poniżej i zobacz jak policzyć wskaźnik beta oraz dokonać prognozy przychodów ze sprzedaży!

Zobacz fragment szkolenia.

Zobacz fragment szkolenia.

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu online

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Zamawiam materiały szkoleniowe w wersji papierowej (dopłata 50 zł, łącznie z wysyłką)
TAKNIE

W przypadku pozytywnego rozwiązania egzaminu kończącego kurs chcę otrzymać certyfikat w wersji fizycznej (dopłata 30 zł, łącznie z wysyłką)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Makra i programowanie VBA

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży