Scroll to top

Modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe

Kurs jest skierowany dla osób chcących nauczyć się budować modele finansowe od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, a nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

Kurs jest przeprowadzany we współpracy z firmą Maklers. Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 oraz 28-29 listopada 2020 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Jeśli interesuje Państwa szkolenie online, więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Program zajęć

 • proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,

 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,

 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,

 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),

 • testowanie i przegląd modelu przez niezależną osobę,

 • projektowanie struktury modelu,

 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),

 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej,

 • konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP, zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),

 • zrozumienie i istota danych zawartych w informacjach dodatkowych/notach objaśniających,

 • źródła finansowania spółki: emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing operacyjny i finansowy,

 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie,

 • sposoby modelowania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych spółki,

 • regresja liniowa, wykładnicza, metoda monte carlo - praktyczne case study,

 • wstęp do kalkulacji przepływów pieniężnych w firmie: wskaźniki indeksacji, stopa dyskonta oraz dyskontowanie przepływów pieniężnych,

 • omówienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków analitycznych,

 • jaki jest cel naszego modelowania? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),

 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,

 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,

 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,

 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,

 • przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych, modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,

 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,

 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów.

 • podsumowanie poprzednich prac nad poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz łączenie ich w całość,

 • co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),

 • modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),

 • modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe,

 • wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),

 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,

 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,

 • podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.

Ważne informacje

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia Kursu modelowania finansowego.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel oraz elementy konstrukcji i analizy sprawozdań finansowych.

Czas trwania kursu:
32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa. Szczegółowy cennik poniżej. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Zarezerwuj swoje miejsce na szkolenie

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Na szkoleniu będę pracował na własnym komputerze (z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Makra i programowanie VBA

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży