Scroll to top

Modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe

Kurs jest skierowany dla osób chcących nauczyć się budować modele finansowe od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, a nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

Kurs jest przeprowadzany we współpracy z firmą Maklers. Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 23-34 oraz 30-31 maja 2020 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Program zajęć

 • proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,

 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,

 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,

 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),

 • testowanie i przegląd modelu przez niezależną osobę,

 • projektowanie struktury modelu,

 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),

 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej,

 • konstrukcja i struktura sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych,

 • zrozumienie i istota danych zawartych w informacjach dodatkowych/notach objaśniających,

 • będziesz wiedział czym jest cykl konwersji gotówki i jak zarządzać kapitałem obrotowym w firmie,

 • źródła finansowania spółki: emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing operacyjny i finansowy,

 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie,

 • sposoby modelowania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych spółki,

 • wstęp do kalkulacji przepływów pieniężnych w firmie: wskaźniki indeksacji, stopa dyskonta oraz dyskontowanie przepływów pieniężnych,

 • omówienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków analitycznych,

 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym oraz jego modelowanie,

 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,

 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych w spółce oraz zobowiązań bieżących,

 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerwy DSRA, harmonogramu spłaty, kosztów finansowania, w tym wycena instrumentów dłużnych,

 • dowiesz się na co zwracać uwagę wyceniając m.in. firmy świadczące usługi finansowe, czy spółki cykliczne oraz surowcowe,

 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji factoringu,

 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów,

 • przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych, modelowanie dopłat do kapitału i wypłaconych dywidend,

 • podsumowanie poprzednich prac nad poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz łączenie ich w całość,

 • kalkulacja oraz interpretacja podstawowych wskaźników finansowych: rentowności, zadłużenia, itp.

 • kalkulacja NPV i IRR dla Spółki/Projektu i dla Właścicieli/Udziałowców,

 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach Grupy, w tym kalkulacja wartości firmy,

 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,

 • podsumowanie szkolenia i powtórzenie ogólnych reguł modelowania finansowego,

Ważne informacje

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia Kursu modelowania finansowego.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel oraz elementy konstrukcji i analizy sprawozdań finansowych.

Czas trwania kursu:
32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa. Szczegółowy cennik poniżej. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Zarezerwuj swoje miejsce na szkolenie

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Na szkoleniu będę pracował na własnym komputerze (z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Makra i programowanie VBA

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży