biuro@szkolaanalitykow.pl
+48 508 311 172
+48 696 030 760
Koszyk / 0,00 

Brak produktów w koszyku.

Modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe

Najbliższy kurs:
Warszawa, 21-22 / 28-29 listopada 2020

Kurs stacjonarny

OPIS KURSU

Celem kursu analityka produkcji i sprzedaży jest przekazanie wiedzy przydatnej w pracy osób zajmujących się analizą i planowaniem produkcji oraz sprzedaży. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej – uczestnicy pracują na rzeczywistych danych i mierzą się z realnymi problemami spotykanymi w firmach.

Teoria prezentowana jest w minimalnym zakresie niezbędnym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Nacisk położony jest na rozwiązywanie złożonych, nieszablonowych, rozbudowanych przykładów. Kurs ma na celu przygotowanie do rozwiązywania zaawansowanych zadań w pracy analityka produkcji i sprzedaży. Duża część kursu opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów spotykanych w pracy analityków.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, zajmujących się doradztwem biznesowym, analizą danych produkcyjnych i sprzedażowych dla wielu firm.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 oraz 26-27 października 2020 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia w formie online, więcej szczegółów można znaleźć tutaj. Materiał szkolenia online odpowiada w 100% temu ze szkolenia stacjonarnego.

Program kursu

Dzień I

 • proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,
 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,
 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,
 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),
 • testowanie i przegląd modelu przez niezależną osobę,
 • projektowanie struktury modelu,
 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),
 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej

Dzień II

 • konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP,
 • zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),
 • zrozumienie i istota danych zawartych w informacjach dodatkowych/notach objaśniających,
 • źródła finansowania spółki: emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing operacyjny i finansowy,
 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie,
 • sposoby modelowania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych
 • spółki, regresja liniowa, wykładnicza, metoda monte carlo – praktyczne case study,
 • wstęp do kalkulacji przepływów pieniężnych w firmie: wskaźniki indeksacji, stopa dyskonta oraz dyskontowanie przepływów pieniężnych,
 • omówienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków analitycznych,

Dzień III

 • jaki jest cel naszego modelowania? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),
 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,
 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,
 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,
 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,
 • przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych,
 • modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,
 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,
 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów

Dzień IV

 • podsumowanie poprzednich prac nad poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz łączenie ich w całość,
 • co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),
 • modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),
 • modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe, wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),
 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,
 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,
 • podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.

Ceny i zapisy

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia.

Kursu modelowania finansowego. Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel oraz elementy konstrukcji i analizy sprawozdań finansowych. Czas trwania kursu: 32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa.

Szczegółowy cennik poniżej. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.