Analityk inwestycyjny

Najbliższy kurs:
Warszawa, 9-10 / 16-17 stycznia 2021
do 30.11.2020
1700 zł
 • w tym 100 zł
  rabatu dla stałych klientów
najtaniej
do 23.12.2020
1800 zł
 • w tym 100 zł
  rabatu dla stałych klientów
po 23.12.2020
1900 zł
 • w tym 100 zł
  rabatu dla stałych klientów
last call

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Kurs stacjonarny

Kurs analityk inwestycyjny jest skierowany dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy analityka inwestycyjnego. Nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie analityka inwestycyjnego znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Duża część kursu opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów spotykanych w pracy analityków inwestycyjnych.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się analizą makroekonomiczną i finansową w funduszu inwestycyjnym.

Najbliższe szkolenie dla analityków inwestycyjnych odbędzie się w dniach 9-10 oraz 16-17 stycznia 2021 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Po zakończeniu kursu analityk inwestycyjny otrzymasz certyfikat ukończenia.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel, zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie oraz podstawowe metody oceny projektów gospodarczych, czyli materiał omawiany na szkoleniu Młodszego Analityka. Czas trwania kursu: 32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa.

Sprawdź szczegółowy cennik. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Nasi klienci nas polecają!

Serdecznie polecam współpracę ze Szkołą Analityków, z której usług WMH korzysta regularnie od 2015 roku. W tym czasie ponad połowa zespołu skorzystała z kursu "Młodszy Analityk", a w ostatnim czasie Radek i Piotrek przygotowali dla nas szkolenie "Analiza danych marketingowych". Poziom merytoryczny szkoleń był bardzo wysoki, analizowaliśmy dużo praktycznych case study i zwiększyliśmy umiejętności analityczne zespołu.

Piotr Sulewski
CEO Warsaw Media House

Współpracę z Radosławem Pszczółkowskim rozpoczęliśmy w 2016 roku. Początkowo w zakresie szkoleń indywidualnych dla wybranych pracowników w temacie wykorzystania MS Excel w biznesie. Ponieważ współpraca była satysfakcjonująca rozszerzyliśmy ją następnie o szkolenia grupowe oraz szkolenia z tematyki oprogramowania VBA i analizy danych. W 2018 roku dodatkowo Pan Radosław stworzył dopasowane do naszej branży i zakresu działalności rozwiązania automatyzujące proces raportowania KPI.

Renata Mosiej
Członek Zarządu, Papyrus

Pan Piotr Kawala przeprowadził szereg szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, modelowania finansowego oraz wykorzystania narzędzi statystycznych przy podejmowaniu decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Prowadzący przekazywał na zajęciach zarówno wiedzę teoretyczną, która była niezbędna do rozumienia pewnych pojęć i procesów, jak i wiedzę praktyczną. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Sebastian Madej
Dyrektor realizacji projektów, Voltra Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma Aureus S.A. korzystała z usług Pana Piotra Kawala reprezentującego Szkołę Analityków. W 2018 roku Pan Piotr przygotował zaawansowany model finansowy, który zawierał m.in. kluczowe założenia biznesowe naszej firmy, szczegółową kalkulację przychodów, kosztów, inwestycji o kosztu kapitału w przyszłych latach oraz pełne sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Podsumowaniem modelu była wycena firmy sporządzona metodą dochodową, którą Pan Piotr zaprezentował przed członkami zarządu firmy. Niniejszym listem rekomendujemy Pana Piotra Kawala jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Sławomir Króliczek
Prezes zarządu, Aureus S.A.

Zaufali nam

Program kursu

Dzień I

 • psychologia, zysk i ryzyko – na co zwrócić uwagę na początku,
 • finanse behawioralne (pułapki myślenia popełniane w inwestowaniu),
 • przykłady anomalii giełdowych, analiza danych makroekonomicznych – wstęp (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, PMI/ISM, dane z rynku pracy itp.),
 • PKB w USA i Europie – różnice w raportowaniu, krzywa dochodowości a recesja,
 • wpływ polityki pieniężnej na inwestycje

Dzień II

 • klasyczne i wzrostowe cykle koniunkturalne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy,
 • wskaźniki wyprzedzające, bieżące i opóźniające cyklu gospodarczego,
 • model koła koniunkturalnego oraz budowa strategii inwestycyjnej, analiza sektorowa – inwestycje w różnych fazach cyklu,
 • analiza atrybucji sektorowej,
 • przewartościowanie i niedowartościowanie branży – sygnały, szukanie wartości – inwestorzy w wartość i we wzrost (screening Buffeta, Lyncha, Fischera, Piotrowskiego itp.),
 • błędy i manipulacje – screening antyfraudowy (Z-score, M-score itp.)

Dzień III

 • podstawy analizy wskaźnikowej (wskaźniki płynności, obrotowości, rentowności, zadłużenia, rynkowe),
 • niekonwencjonalne wskaźniki rynkowe (CAPE, C/CF, Q Tobina),
 • optymalna struktura kapitałowa, dźwignie i model DuPonta,
 • kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie,
 • prognozowanie i planowanie finansowe,
 • wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV)

Dzień IV

 • wycena spółki metodami porównawczymi (wycena względna),
 • cykl życia spółki a jej wycena (spółki młode, rozwijające się, dojrzałe i w fazie schyłkowej),
 • wycena firm finansowych, spółki surowcowe i cykliczne,
 • wycena spółek o aktywach niematerialnych, niekonwencjonalnie metody wyceny przedsiębiorstw (opcje realne),
 • wycena elastyczności finansowej,
 • wartości niematerialnych (np. patenty, prawo do użytkowania),
 • podstawy edycji kodu i programowania w języku VBA – opcje realne w praktyce

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Kup szkolenie online!

  • -100 zł

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Sprawdź także nasze pozostałe szkolenia: