Analityk produkcji i sprzedaży

Najbliższy kurs:
Warszawa, 1-2 / 8-7 lutego 2021
do 30.11.2020
1700 zł
 • -100 zł
  dla stałych klientów
najtaniej
do 31.12.2020
1800 zł
 • -100 zł
  dla stałych klientów
po 31.12.2020
1900 zł
 • -100 zł
  dla stałych klientów
last call

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Kurs stacjonarny

Szkolenie analityk produkcji i sprzedaży skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo analizą i planowaniem sprzedaży oraz produkcji, chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę przydatne w codziennej pracy. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej – uczestnicy pracują na rzeczywistych danych i mierzą się z realnymi problemami spotykanymi w firmach. Case studies są przygotowane na bazie rzeczywistych problemów, z którymi spotykamy się podczas realizowania outourcingu analitycznego w tym zakresie. W trakcie szkolenia przekazane zostaną wiadomości z zakresu analizy rynku, analizy sprzedaży, statystyki, prognozowania, planowania, optymalizacji i symulacji. Wiodącym narzędziem jest MS Excel, jednak biorąc pod uwagę jego ograniczenia, Uczestnicy poznają elementy języka VBA do tworzenia własnych narzędzi i funkcji oraz podstawy SQL np. na potrzeby importu danych z wewnętrznych baz firmy i dalszej pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

Teoria prezentowana jest w minimalnym zakresie niezbędnym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Nacisk położony jest na rozwiązywanie złożonych, nieszablonowych, rozbudowanych przykładów. Podczas szkolenia dowiesz się jak w praktyce:

 • pracować z dużymi wolumenami danych
 • analizować procesy biznesowe w czasie
 • budować dashboardy menedżerskie
 • skutecznie prognozować
 • poprawnie liczyć i analizować marżowość
 • interpretować i stosować różne miary przeciętnych
 • wykonywać w praktyce symulację Monte Carlo
 • optymalizować plany
 • tworzyć własne narzędzia w oparciu o VBA
 • przekształcić m.in, analizę SWOT i macierz BCG na formę liczbową
 • prowadzić wyliczenia za pomocą rozbudowanych tabel przestawnych
 • agregować dane
 • mierzyć skuteczność planowania
 • i wiele innych

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, zajmujących się doradztwem biznesowym, analizą danych produkcyjnych i sprzedażowych dla wielu firm.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 oraz 8-9 lutego 2021 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia.

Kursu modelowania finansowego. Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel oraz elementy konstrukcji i analizy sprawozdań finansowych. Czas trwania kursu: 32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa.

Sprawdź szczegółowy cennik. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Jeśli interesuje Państwa szkolenie online, więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj. Materiał szkolenia online odpowiada w 100% temu ze szkolenia stacjonarnego.

Nasi klienci nas polecają!

Serdecznie polecam współpracę ze Szkołą Analityków, z której usług WMH korzysta regularnie od 2015 roku. W tym czasie ponad połowa zespołu skorzystała z kursu "Młodszy Analityk", a w ostatnim czasie Radek i Piotrek przygotowali dla nas szkolenie "Analiza danych marketingowych". Poziom merytoryczny szkoleń był bardzo wysoki, analizowaliśmy dużo praktycznych case study i zwiększyliśmy umiejętności analityczne zespołu.

Piotr Sulewski
CEO Warsaw Media House

Współpracę z Radosławem Pszczółkowskim rozpoczęliśmy w 2016 roku. Początkowo w zakresie szkoleń indywidualnych dla wybranych pracowników w temacie wykorzystania MS Excel w biznesie. Ponieważ współpraca była satysfakcjonująca rozszerzyliśmy ją następnie o szkolenia grupowe oraz szkolenia z tematyki oprogramowania VBA i analizy danych. W 2018 roku dodatkowo Pan Radosław stworzył dopasowane do naszej branży i zakresu działalności rozwiązania automatyzujące proces raportowania KPI.

Renata Mosiej
Członek Zarządu, Papyrus

Pan Piotr Kawala przeprowadził szereg szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, modelowania finansowego oraz wykorzystania narzędzi statystycznych przy podejmowaniu decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Prowadzący przekazywał na zajęciach zarówno wiedzę teoretyczną, która była niezbędna do rozumienia pewnych pojęć i procesów, jak i wiedzę praktyczną. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Sebastian Madej
Dyrektor realizacji projektów, Voltra Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma Aureus S.A. korzystała z usług Pana Piotra Kawala reprezentującego Szkołę Analityków. W 2018 roku Pan Piotr przygotował zaawansowany model finansowy, który zawierał m.in. kluczowe założenia biznesowe naszej firmy, szczegółową kalkulację przychodów, kosztów, inwestycji o kosztu kapitału w przyszłych latach oraz pełne sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Podsumowaniem modelu była wycena firmy sporządzona metodą dochodową, którą Pan Piotr zaprezentował przed członkami zarządu firmy. Niniejszym listem rekomendujemy Pana Piotra Kawala jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Sławomir Króliczek
Prezes zarządu, Aureus S.A.

Zaufali nam

Program kursu

Dzień I

 • Tworzenie optymalnego układu danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • Przygotowanie danych wejściowych do dalszej analizy
 • Eksploracja danych historycznych Analiza dynamiki procesów
 • Analiza marży oraz systemów rabatowania
 • Ocena rentowności kanałów sprzedaży

Dzień II

 • Identyfikacja trendów, sezonowości i cykliczności
 • Metody prognozowania
 • Ustalanie planów na bazie bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy
 • Miary dokładności planowania
 • Symulacje i komputerowa optymalizacja procesów biznesowych

Dzień III

 • Wpływ otoczenia mikro- i makroekonomicznego
 • Analiza rynku
 • Miary koncentracji rynku
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – identyfikacja, wdrożenie i wyliczanie
 • Tworzenie kokpitów menedżerskich (dashboardów)
 • Tworzenie przejrzystych raportów

Dzień IV

 • Automatyzacja raportowania w MS Excel (z użyciem makr oraz bez)
 • Tworzenie własnych funkcji oraz makr z wykorzystaniem VBA
 • Tworzenie własnego dodatku MS Excel do analizy KPI
 • Podstawy języka SQL (import z hurtowni danych, sortowanie, grupowanie)

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Zakup dla firm i osób fizycznych:

  • -100 zł

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Sprawdź także nasze pozostałe szkolenia: