Makra i programowanie VBA

Najbliższy kurs:
Warszawa, 5-6 grudnia 2020
do 30.09.2020
1000 zł
 • -100 zł
  dla stałych klientów
najtaniej
do 31.10.2020
1100 zł
 • -100 zł
  dla stałych klientów
po 31.10.2020
1200 zł
 • -100 zł
  dla stałych klientów
last call

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Kurs stacjonarny

Codzienne czynności w zakresie przetwarzania i analizy danych mogą odbywać się w sposób zautomatyzowany, oszczędzając tym samym czas i zwiększając efektywność pracy. Jednym ze sposobów jest wdrożenie makr i programowania VBA.

Wiele osób rozpoczynających samodzielną naukę programowania napotyka w pewnym momencie na bariery, które trudno pokonać. Podczas warsztatu przejdziesz przez te wszystkie kamienie milowe. Przez lata doświadczeń wypracowaliśmy schemat nauki VBA, który pozwala na bardzo sprawne i płynne przyswojenie tego języka nawet przez osoby, które nigdy nie miały styczności z programowaniem.

Po warsztacie będziesz przygotowany zarówno do tworzenia własnych makr z użyciem VBA, usprawniających swoje codzienne zadania, ale będziesz także w posiadaniu wszystkich kluczowych wiadomości, pozwalających na dalszy rozwój umiejętności – również we własnym zakresie. Od początku warsztatu będziesz tworzył praktyczne makra, edytował je oraz pisał, zaś zagadnienia teoretyczne będą ograniczone do koniecznego minimum. Dowiesz się czym są m.in. zmienna, pętla czy InputBox niejako przy okazji, tj. podczas wykonywania praktycznych zadań.

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków biznesu i specjalistów w zakresie analizy danych, zdobywających doświadczenia w wielu branżach – finansowej, sprzedażowej, inwestycyjnej i wielu innych. Wszystkie zadania i przykłady są inspirowane prawdziwymi case’ami, z którymi mieliśmy styczność podczas tworzenia i wdrażania systemów usprawniających pracę w wielu polskich i zagranicznych firmach przy jednoczesnym zachowaniu zasad poufności.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2020 roku (2 dni). Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia.

Makra i programowanie VBA. Kurs przeznaczony jest dla osób, które sprawnie poruszają się w MS Excel, lecz nie potrafią programować w języku VBA. Czas trwania kursu: 16 godzin zegarowych (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa.

Sprawdź szczegółowy cennik. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Nasi klienci nas polecają!

Serdecznie polecam współpracę ze Szkołą Analityków, z której usług WMH korzysta regularnie od 2015 roku. W tym czasie ponad połowa zespołu skorzystała z kursu "Młodszy Analityk", a w ostatnim czasie Radek i Piotrek przygotowali dla nas szkolenie "Analiza danych marketingowych". Poziom merytoryczny szkoleń był bardzo wysoki, analizowaliśmy dużo praktycznych case study i zwiększyliśmy umiejętności analityczne zespołu.

Piotr Sulewski
CEO Warsaw Media House

Współpracę z Radosławem Pszczółkowskim rozpoczęliśmy w 2016 roku. Początkowo w zakresie szkoleń indywidualnych dla wybranych pracowników w temacie wykorzystania MS Excel w biznesie. Ponieważ współpraca była satysfakcjonująca rozszerzyliśmy ją następnie o szkolenia grupowe oraz szkolenia z tematyki oprogramowania VBA i analizy danych. W 2018 roku dodatkowo Pan Radosław stworzył dopasowane do naszej branży i zakresu działalności rozwiązania automatyzujące proces raportowania KPI.

Renata Mosiej
Członek Zarządu, Papyrus

Pan Piotr Kawala przeprowadził szereg szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, modelowania finansowego oraz wykorzystania narzędzi statystycznych przy podejmowaniu decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Prowadzący przekazywał na zajęciach zarówno wiedzę teoretyczną, która była niezbędna do rozumienia pewnych pojęć i procesów, jak i wiedzę praktyczną. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Sebastian Madej
Dyrektor realizacji projektów, Voltra Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma Aureus S.A. korzystała z usług Pana Piotra Kawala reprezentującego Szkołę Analityków. W 2018 roku Pan Piotr przygotował zaawansowany model finansowy, który zawierał m.in. kluczowe założenia biznesowe naszej firmy, szczegółową kalkulację przychodów, kosztów, inwestycji o kosztu kapitału w przyszłych latach oraz pełne sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Podsumowaniem modelu była wycena firmy sporządzona metodą dochodową, którą Pan Piotr zaprezentował przed członkami zarządu firmy. Niniejszym listem rekomendujemy Pana Piotra Kawala jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Sławomir Króliczek
Prezes zarządu, Aureus S.A.

Zaufali nam

Program kursu

Dzień I

 • Omówienie przykładów zastosowań makr w pracy
 • Makra w pracy rutynowej i incydentalnej
 • Nagrywanie makr jako najprostsza forma robotyzacji
 • Edycja nagranych makr – droga do szybkiego poznania języka VBA
 • Implementowanie gotowych programów, edycja oraz legalne źródła pozyskiwania makr
 • Konstrukcje warunkowe

Dzień II

 • Korzystanie z wbudowanych funkcji
 • Pętle – wielokrotne powtarzanie czynności
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Budowanie formularzy
 • Tworzenie rozbudowanej platformy usprawnień – własnego dodatku MS Excel

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Zakup dla firm i osób fizycznych:

  • -100 zł

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Sprawdź także nasze pozostałe szkolenia: