Analityk inwestycyjny (online)

Kup natychmiastowy dostęp do kursu modelowanie finansowe online!

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

W ramach kursu otrzymujesz:

Kurs Modelowanie finansowe (online)

Kurs analityk inwestycyjny online jest skierowany dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy analityka inwestycyjnego. Jeśli pragniesz efektywniej zarządzać swoim kapitałem i szukasz profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów inwestycyjnych to odpowiedzi znajdziesz na tym szkoleniu.  Podczas kursu kładziemy nacisk położony na przekazywanie wiedzy praktycznej. Co ważne na szkoleniu pracujemy na rzeczywistych danych finansowych. Budujemy również realne modele, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka lub inwestora.

Teoria prezentujemy tylko w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza, którą przekazujemy na kursie analityka inwestycyjnego znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Dużą część naszych kursantów stanowią również prywatni inwestorzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą efektywnego zarządzania kapitałem. Zajęcia prowadzimy w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Podczas szkolenia będziesz rozwiązywał rzeczywiste problemy spotykane w pracy analityków inwestycyjnych.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku. Na co dzień zajmujemy się analizą makroekonomiczną i finansową w funduszu inwestycyjnym. Kurs to ponad 26 godz. materiału video i wiele praktycznych case study.

Nasi klienci nas polecają!

Zaufali nam

Najczęściej zadawane pytania

Czy na kursie online jest realizowany ten sam materiał co na kursie stacjonarnym?

Materiał kursu online został wzbogacony o dodatkowe przykłady, w związku z tym uczestnicy realizują materiał rozszerzony, względem kursu stacjonarnego.  Co więcej, w lekcjach video można uczestniczyć wielokrotnie utrwalając tym samym materiał.

Na jak długo otrzymam dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie zamieszczone są materiały video?

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy na 6 miesięcy od momentu opłacenia kursu. W tym czasie ma się nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów.

Co mogę zrobić, jeśli mimo materiałów video nie zrozumiem części materiału?

W ramach kursu, każdemu uczestnikowi przysługuje 1 godzina konsultacji indywidualnych, gdzie można wyjaśnić swoje wątpliwości. Materiały video są przygotowane bardzo starannie, więc dla większości uczestników opcja ta nie jest konieczna.

Jak wygląda egzamin kończący szkolenie?

Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test trzeba odpowiedzieć poprawnie co najmniej na 11 pytań. Nie ma punktów ujemnych.

Ile razy mogę przystąpić do egzaminu sprawdzającego moją wiedzę?

Do testu można przystąpić dwa razy.

Co jeśli mimo dwóch prób nie uda mi się zaliczyć egzaminu?

Za dodatkową opłatą (100 zł), można ponownie zdawać test. 

Kiedy otrzymam certyfikat ukończenia kursu?

Po zdaniu testu kończącego kurs modelowanie finansowe, wyślemy certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Program kursu

Moduł I i II

 • wstęp do modelowania finansowego,
 • model finansowy – proces budowy: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,
 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,
 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,
 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),
 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),
 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej,
 • konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP, zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),
 • źródła finansowania spółki (kapitał własny, kredyt, obligacje, leasing, mezzanine),
 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie.

Moduł III

 • modelowanie finansowe – jaki jest nasz cel? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),
 • analiza rynku oraz modelowanie przychodów ze sprzedaży (metody ilościowe i jakościowe),
 • regresja liniowa, wykładnicza, potęgowa,
 • metoda monte carlo – praktyczne case study,
 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,
 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,
 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,
 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,
 • przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych, modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,
 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,
 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów.

Moduł IV

 • co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),
 • modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),
 • modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe, beta ilościowa, adjusted beta, bottom-up beta oraz beta sektorowa,
 • kompleksowy model finansowy – łączymy wszystkie elementy w całość,
 • wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),
 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,
 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,
 • podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Zakup dla firm i osób fizycznych:

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Sprawdź także nasze pozostałe szkolenia: