Power Query I

Najbliższy kurs:
Zapraszamy zorganizowane grupy

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Kurs stacjonarny

Analiza danych jest wartościowa tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z wysoką jakością danych. Ma na to wpływ w dużej mierze jakość przetwarzania danych. W przypadku wieloetapowej obróbki dużej ilości danych z pomocą przychodzi dodatek Microsoft PowerQuery, który znacznie automatyzuje procesy i jest w wielu przypadkach optymalną alternatywą dla VBA. Często dużo bardziej wydajną.

Szkolenie PowerQuery I skierowane jest do wszystkich, którzy chcą przyspieszyć pracę przetwarzania danych, zwiększać produktywność pracy i jakość swoich analiz dzięki automatyzacji. To nieoceniona pomoc, kiedy musimy zagregować wiele źródeł danych, gdy np. klasyczne Wyszukaj.Pionowo staje się mało wydajne lub występują relacje między tabelami. Zrzuty danych lub finalne raporty odświeżą się po kliknięciu przycisku. Podczas szkolenia nauczysz się elementów PowerQuery pozwalających na wdrożenie automatyzacji w swojej codziennej pracy chwilę po jego zakończeniu. Program kursu przygotowany jest w sposób, dzięki któremu poznasz najczęściej wykorzystywane elementy PowerQuery. Większość wiedzy przekazywana jest na bazie praktycznych Case Studies. Należy pamiętać, że PowerQuery to narzędzie na tyle potężne, że poznanie wszystkich możliwości jest wręcz niemożliwe – analogicznie jak w przypadku MS Excel czy języków programowania. Dostaniesz jednak solidne podstawy, które sprawią, że samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przetwarzaniem danych stanie się możliwe i przyjemne. Po zakończeniu szkolenia będziesz miał pakiet umiejętności pozwalający na dalsze, nawet samodzielne zgłębianie wiedzy lub na kolejnych szkoleniach.

Case studies omawiane na szkoleniu da Ci gotowe rozwiązania popularnych problemów. Każdy z przykładów ma jednak szerokie zastosowanie w wielu branżach. Są one zbudowane w taki sposób, aby inspirowały, przekazywały najpotrzebniejsze know-how i kierunek działań w przypadku, gdy chcesz drożyć własne mechanizmy automatyzujące.

Cały kurs to blisko 4 godziny materiału video i praktycznych case studies.

Nasi klienci nas polecają!

Zaufali nam

Program kursu

Dzień I

 • podstawowe zasady analizy sprawozdań finansowych,
 • konstrukcja sprawozdań finansowych wg. standardów Polskich, MSR/MSSF oraz GAAP,
 • analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • źródła kapitału w firmie (emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing),
 • zmiany wykazywania leasingu w sprawozdaniach finansowych (MSSF 16),
 • wybrane zdarzenia i ich wpływ na sprawozdanie (fuzje i przejęcia, prace badawcze i rozwojowe, amortyzacja itp.),
 • kapitał obrotowy netto i niegotówkowy kapitał pracujący,
 • nieodpłatne i komercyjne źródła danych z kluczowymi danymi finansowymi,
 • case study – analiza wybranych sprawozdań finansowych i ocena kondycji spółek

Dzień II

 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, obrotowości, rentowności, zadłużenia oraz rynkowe),
 • bankructwa firm i manipulacje sprawozdań finansowych – na co zwrócić uwagę,
 • kalkulacja kosztu kapitału w firmie oraz ekonomicznej wartości dodanej (EVA),
 • zapotrzebowanie na kapitał w firmie (równanie AFN, optymalna struktura finansowania),
 • polityka dywidendy, wykupy akcji i dopłaty do kapitału,
 • kluczowe wskaźniki finansowe dla danych branż/sektorów,
 • case study – analiza wybranych sprawozdań finansowych – praca samodzielna uczestników szkolenia

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Zakup dla firm i osób fizycznych:

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Sprawdź także nasze pozostałe szkolenia: