Scroll to top

Szkolenia

Dlaczego warto się szkolić?
Pomimo dynamicznych zmian na polskim rynku pracy od lat nie zmienia się zasadniczo struktura zapotrzebowania na pracowników w konkretnych zawodach. Wg. najnowszych badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do jednej z najbardziej poszukiwanych kategorii zawodowych należą specjaliści. W 2014 roku, zapotrzebowanie na wysoko wykfalifikowanych pracowników zgłaszało, aż 22% spośród pracodawców szukających nowych osób do pracy. Jeśli uwzględnimy dodatkowo średni personel i techników zapotrzebowanie to wzrastało do 37%. W ostatnim roku wśród najbardziej poszukiwanych zawodów znaleźli się m.in. specjaliści do spraw ekonomicznych.

Do najważniejszych wymagań jakie pracodawcy stawiają swoim kandydatom należą doświadczenie oraz poziom wykształcenia. Badania dowodzą, że im bardziej specjalistyczny zawód tym wyższy poziom wykształcenia jest oczekiwany przez pracodawców od kandydatów do pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że od lat na znaczeniu zyskuje nie tylko poziom wiedzy i klasyfikacji potwierdzony formalnie, ale także praktyczne kompetencje i gotowość do realizacji zadań.

Problemy z analizą danych
Według międzynarodowego badania CIMA i AICPA aż 86 proc. firm i organizacji nie radzi sobie z przetworzeniem coraz większych ilości danych. W badaniu wzięli udział specjaliści z dziedziny finansów (w tym CEO i CFO). Ponad 1/3 respondentów przyznała, iż nietrafione analizy danych wywierają znaczący wpływ na przychody. Ankietowani specjaliści zauważyli, że trudności w porównywaniu informacji z kilku baz stanowią główny problem przy prawidłowym formułowaniu wniosków. Wynika to między innymi z faktu, iż bazy danych wielu firm rozrastają się w olbrzymim tempie. Według szacunków Microsoftu globalna ilość danych rośnie z dynamiką 40 proc. rocznie. Stwarza to ogromne możliwości przed przedsiębiorstwami, lecz zwiększa także liczbę problemów.

Na wykresie poniżej prezentujemy główne bariery wskazane przez 2000 ankietowanych. My z powodzeniem je pokonujemy prowadząc specjalistyczne szkolenia oraz wspierając polskie i międzynarodowe firmy.

Czas na analityków

Podsumowując, zauważamy zapotrzebowanie na rynku na osoby z rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi. Wraz z rozwojem gospodarki wykorzystującej coraz więcej informacji ten trend będzie przybierał na sile. Analiza danych nie jest tylko domeną osób z wykształceniem ekonomicznym lub technicznym. Wbrew obiegowej opinii, nietrudno jest spotkać na tym stanowisku humanistów, którzy mają bardzo rozwinięte umiejętności analityczne. Błędy zdarzają się bez względu na wykształcenie (o czym może świadczyć słynny przykład prof. Rogoffa). Pamiętajmy jednak, że analiza danych nie odbywa się w oderwaniu od rzeczywistości. Poza nauką programu warto skupić się również na metodach analitycznych. To właśnie taki – hybrydowy – model nauki obowiązuje w naszej Szkole Analityków, do której serdecznie zapraszamy osoby, chcące usprawniać swoją pracę i polepszać jej jakość.

Dane pochodzą z raportu:
„Rynek pracy widziany oczami pracodawców”, autorstwa: M. Kocór, A. Strzebońska, M. Dawid-Sawicka, PARP, Warszawa 2015.

Wybierz dla siebie odpowiedni moduł
szkolenia analitycznego

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Makra i programowanie VBA