Scroll to top

Analityk inwestycyjny

Analityk inwestycyjny

Kurs jest skierowany dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy analityka inwestycyjnego. Nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Duża część kursu opiera się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów spotykanych w pracy analityków inwestycyjnych.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się analizą makroekonomiczną i finansową w funduszu inwestycyjnym.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 oraz 16-17 stycznia 2021 roku (4 dni) w godzinach 9:00 – 17:00. Zajęcia zostaną przeprowadzone w komfortowej sali w centrum szkoleniowym Centrum Wspólna przy ul. Wspólnej 56 (centrum Warszawy).

Program zajęć

 • psychologia, zysk i ryzyko - na co zwrócić uwagę na początku,

 • finanse behawioralne (pułapki myślenia popełniane w inwestowaniu),

 • przykłady anomalii giełdowych,

 • analiza danych makroekonomicznych - wstęp (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, PMI/ISM, dane z rynku pracy itp.),

 • PKB w USA i Europie - różnice w raportowaniu,

 • krzywa dochodowości a recesja,

 • wpływ polityki pieniężnej na inwestycje,

 • klasyczne i wzrostowe cykle koniunkturalne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy,

 • wskaźniki wyprzedzające, bieżące i opóźniające cyklu gospodarczego,

 • model koła koniunkturalnego oraz budowa strategii inwestycyjnej,

 • analiza sektorowa - inwestycje w różnych fazach cyklu,

 • analiza atrybucji sektorowej,

 • przewartościowanie i niedowartościowanie branży - sygnały,

 • szukanie wartości - inwestorzy w wartość i we wzrost (screening Buffeta, Lyncha, Fischera, Piotrowskiego itp.),

 • błędy i manipulacje - screening antyfraudowy (Z-score, M-score itp.),

 • podstawy analizy wskaźnikowej (wskaźniki płynności, obrotowości, rentowności, zadłużenia, rynkowe),

 • niekonwencjonalne wskaźniki rynkowe (CAPE, C/CF, Q Tobina),

 • optymalna struktura kapitałowa, dźwignie i model DuPonta,

 • kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie,

 • prognozowanie i planowanie finansowe,

 • wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),

 • wycena spółki metodami porównawczymi (wycena względna),

 • cykl życia spółki a jej wycena (spółki młode, rozwijające się, dojrzałe i w fazie schyłkowej),

 • wycena firm finansowych,

 • spółki surowcowe i cykliczne,

 • wycena spółek o aktywach niematerialnych,

 • niekonwencjonalnie metody wyceny przedsiębiorstw (opcje realne),

 • wycena elastyczności finansowej, wartości niematerialnych (np. patenty, prawo do użytkowania),

 • podstawy edycji kodu i programowania w języku VBA - opcje realne w praktyce,

Ważne informacje

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia Kursu Analityka Inwestycyjnego.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel, zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie oraz podstawowe metody oceny projektów gospodarczych, czyli materiał omawiany na szkoleniu Młodszego Analityka.

Czas trwania kursu:
32 godziny zegarowe (wliczając przerwy)

Premiujemy osoby planujące i podejmujące decyzje z wyprzedzeniem. Zatem zapisując się wcześniej na szkolenie otrzymasz istotnie niższą cenę. Decyduje termin zapisu i opłacenia uczestnictwa. Szczegółowy cennik poniżej. Analitycznie rzecz biorąc warto zapisać się wcześniej.

Cennik

* cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Zarezerwuj swoje miejsce na szkolenie

Dane do faktury (jak powyżej – osoba prywatna)
TAKNIE

Na szkoleniu będę pracował na własnym komputerze (z zainstalowanym programem Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej)
TAKNIE

Czy przysługuje Ci cena promocyjna (jesteś stałym klientem Szkoły Analityków lub Maklers)?
TAKNIE

Wybierz dla siebie również
inny moduł szkolenia

Trwają zapisy

Młodszy analityk

Trwają zapisy

Analiza sprawozdań finansowych

Trwają zapisy

Modelowanie finansowe

Trwają zapisy

Analityk inwestycyjny

Trwają zapisy

Analityk produkcji i sprzedaży