biuro@szkolaanalitykow.pl
+48 508 311 172
+48 696 030 760
Koszyk / 0,00 

Brak produktów w koszyku.

Modelowanie finansowe (online)

Kup natychmiastowy
dostęp do kursu online!

cena promocyjna
dla nowych klientów

1 900 zł

cena promocyjna
dla stałych klientów

1 700 zł

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

W ramach kursu otrzymujesz:

Kurs online

Modelowanie finansowe to kurs skierowany dla osób chcących nauczyć się budować model finansowy od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatowej, a nacisk kładziemy na przekazywanie wiedzy praktycznej. Uczestnicy kursu pracują na rzeczywistych danych finansowych i budują realny model finansowy. Bez wątpienia zdobywane umiejętności można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teorię prezentujemy w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzimy w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

Modelowanie finansowe to umiejętność, z pewnością przydatna w pracy każdego analityka finansowego. Jeśli myślisz o pracy w domu maklerskim, funduszu inwestycyjnym (venture capital, private equity, TFI), banku, firmie konsultingowej (fuzje, przejęcia oraz pozyskanie finansowania dla firm) lub w dużym dziale finansowym to ten kurs jest przeznaczony dla Ciebie!

Kurs Modelowanie finansowe przeprowadzamy we współpracy z firmą Maklers. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, praktycy rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym. Cały kurs to prawie 25 godz. materiału video i wiele praktycznych case study.

Najczęściej zadawane pytania

Czy na kursie online jest realizowany ten sam materiał co na kursie stacjonarnym

Tak, materiał przekazywany na kursie online odpowiada w 100% temu, który realizujemy na kursie stacjonarnym. Co więcej, w lekcjach video można uczestniczyć wielokrotnie utrwalając tym samym materiał. Materiał kursu online został wzbogacony także o dodatkowe przykłady.

Na jak długo otrzymam dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie zamieszczone są materiały video?

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy na 3 miesiące od momentu opłacenia kursu. W tym czasie ma się nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów.

Co mogę zrobić, jeśli mimo materiałów video nie zrozumiem części materiału?

W ramach kursu, każdemu uczestnikowi przysługuje 1 godzina konsultacji mailowych, gdzie można wyjaśnić swoje wątpliwości. Materiały video są przygotowane bardzo starannie, więc dla większości uczestników opcja ta nie jest konieczna.

Jak wygląda egzamin kończący szkolenie?

Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test trzeba odpowiedzieć poprawnie co najmniej na 11 pytań. Nie ma punktów ujemnych.

Ile razy mogę przystąpić do egzaminu sprawdzającego moją wiedzę?

Do testu można przystąpić dwa razy.

Co jeśli mimo dwóch prób nie uda mi się zaliczyć egzaminu?

Za dodatkową opłatą (100 zł), można ponownie zdawać test.

Program kursu

Moduł I i II

 • wstęp do modelowania finansowego,
 • model finansowy – proces budowy: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,
 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,
 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,
 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),
 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),
 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej,
 • konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP, zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),
 • źródła finansowania spółki (kapitał własny, kredyt, obligacje, leasing, mezzanine),
 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie.

Moduł III

 • modelowanie finansowe – jaki jest nasz cel? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),
 • analiza rynku oraz modelowanie przychodów ze sprzedaży (metody ilościowe i jakościowe),
 • regresja liniowa, wykładnicza, potęgowa,
 • metoda monte carlo – praktyczne case study,
 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,
 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,
 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,
 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,
 • przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych, modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,
 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,
 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów.

Moduł IV

 • co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),
 • modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),
 • modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe, beta ilościowa, adjusted beta, bottom-up beta oraz beta sektorowa,
 • kompleksowy model finansowy – łączymy wszystkie elementy w całość,
 • wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),
 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,
 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,
 • podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Zakup dla firm i osób fizycznych:

Dostęp do kursu online

Rabat dla stałych klientów

Cena produktu: 1900,00 
Razem opcje dodatkowe:
Razem:

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.