biuro@szkolaanalitykow.pl
+48 508 311 172
+48 696 030 760
Koszyk / 0,00 

Brak produktów w koszyku.

Modelowanie finansowe

Zarezerwuj kurs stacjonarny

cena wersji
4 dni szkolenia

3 900 zł

cena wersji
2 dni szkolenia

2 500 zł

W ramach kursu otrzymujesz:

Kurs online

Kurs modelowanie finansowe jest skierowany dla osób chcących nauczyć się budować modele finansowe od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, a nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym.

Kurs modelowania finansowego jest przeznaczony dla uczestników, którzy znają podstawy MS Excel oraz elementy konstrukcji i analizy sprawozdań finansowych.

Zapraszamy na kurs zorganizowane grupy oraz firmy. Oferujemy Państwu możliwość organizacji kursu w formie 2 lub 4 dni szkoleniowych w siedzibie Państwa firmy, bądź w naszej sali szkoleniowej w centrum Warszawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, wszystkie oferty przygotowujemy indywidualnie, przedstawiony cennik jest poglądowy.  

Istnieje też możliwość organizacji szkolenia w formie hybrydowej. Wówczas część kursu realizowana jest w formie online, zaś ostatni – podsumowujący dzień szkoleniowy prowadzony jest z trenerem, stacjonarnie w siedzibie Państwa firmy.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia w formie online, więcej szczegółów można znaleźć tutaj. Materiał szkolenia online odpowiada w 100% temu ze szkolenia stacjonarnego.

Program kursu

Dzień I

 • proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,
 • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,
 • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,
 • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),
 • testowanie i przegląd modelu przez niezależną osobę,
 • projektowanie struktury modelu,
 • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),
 • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej

Dzień II

 • konstrukcja sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP,
 • zmiany w kapitale własnym oraz noty objaśniające),
 • zrozumienie i istota danych zawartych w informacjach dodatkowych/notach objaśniających,
 • źródła finansowania spółki: emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing operacyjny i finansowy,
 • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie,
 • sposoby modelowania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych
 • spółki, regresja liniowa, wykładnicza, metoda monte carlo – praktyczne case study,
 • wstęp do kalkulacji przepływów pieniężnych w firmie: wskaźniki indeksacji, stopa dyskonta oraz dyskontowanie przepływów pieniężnych,
 • omówienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków analitycznych,

Dzień III

 • jaki jest cel naszego modelowania? (bank, fundusz PE, VC, prywatny inwestor),
 • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań bieżących,
 • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,
 • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym,
 • modelowanie struktury zadłużenia, rezerw, harmonogramu spłaty kredytu oraz kosztów finansowania,
 • przygotowanie kaskady przepływów pieniężnych,
 • modelowanie dopłat do kapitału i dywidendy,
 • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji faktoringu,
 • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów

Dzień IV

 • podsumowanie poprzednich prac nad poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz łączenie ich w całość,
 • co właściwie wyceniamy? (wartość firmy, kapitał własny),
 • modelowanie kosztu kapitału w firmie: koszt długu i kapitału własnego (CAPM, APM, DGM, metoda składania i inne),
 • modelowanie stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe, wycena spółki metodami dochodowymi (FCFF, FCFE, FCFC, APV),
 • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy,
 • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,
 • podsumowanie najważniejszych reguł modelowania finansowego.

Zamówienia korporacyjne

W przypadku zamówień grupowych dla firm oraz klientów korporacyjnych prosimy o kontakt bezpośredni przez maila (biuro@szkolaanalitykow.pl), telefon (+48 508 311 172, +48 504 623 622) lub zgłoszenie przez poniższy formularz:

Zakup dla firm i osób fizycznych:

Czas trwania

Rabat dla stałych klientów

Cena produktu: 3900,00 
Razem opcje dodatkowe:
Razem:

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online)

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.